500 Rai FarmHouse Resort 1 Night Basic**

more details less details
ราคานี้ไม่รวมรถรับ/ส่ง สนามบิน. หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักจะมีค่าใช้จ่าย 500 บาท/ท่าน/ครั้ง และต้องดำเนินการแจ้ง 14 วันล่วงหน้า และวันเข้าพักใหม่ต้องอยู่ในช่วงเวลาก่อนหรือหลังวันเข้าพักเดิมไม่เกิน 3 เดือน.
ห้อง:
จาก
THB4,000
ต่อท่าน
จองเลย
ราคาสำหรับ
1 คืน
เข้าพักก่อน 31 ธ.ค. 2021
ระยะเวลาจำกัด
ดีลจำนวนจำกัดดีลนี้จองได้
แนะนำเพื่อน
รับข่าวสารสิทธิพิเศษเป็นคนแรก
ราคาพิเศษนี้รวม
เงื่อนไขก่อนทำการจอง
  • ราคานี้สำหรับ 2 ท่าน
  • รวมภาษีและค่าบริการแล้ว